Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
v podmínkách města Boskovice
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010026

Jaká témata vás zajímají?

Ročník

Odstranění výjimky pro vjezd do odpočinkové zóny v horní části náměstí

Odstranění výjimky pro vjezd do odpočinkové zóny v horní části náměstí

Otevřít Odstranění výjimky pro vjezd do odpočinkové zóny v horní části náměstí
Menu