Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
v podmínkách města Boskovice
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010026

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Urbanistická studie obytného souboru „Za nemocnicí“

Urbanistická studie obytného souboru „Za nemocnicí“

Otevřít Urbanistická studie obytného souboru „Za nemocnicí“
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Boskovice - pro období 2022-2032

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Boskovice - pro období 2022-2032

Otevřít Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Boskovice - pro období 2022-2032
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství - MESOH

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství - MESOH

Otevřít Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství - MESOH
Menu