Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
v podmínkách města Boskovice
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010026

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Urbanistická studie obytného souboru „Za nemocnicí“

Urbanistická studie obytného souboru „Za nemocnicí“

Otevřít Urbanistická studie obytného souboru „Za nemocnicí“
Menu